Kemijsko strojno čišćenje podova

(parket, laminat, vinil, keramika…)

Do 20 m² 60.00 €
Od 20 m² do 30 m² 75.00 €
Od 30 m² do 50 m² 85.00 €
Od 50 m² do 70 m² 100.00 €
Od 70 m² do 90 m² 115.00 €
Od 90 m² do 110 m² 125.00 €
Od 110 m² do 130 m² 150.00 €
Od 130 m² do 150 m² 200.00 €
Preko 150 m² Na upit

 *Cijene su bez PDV-a